Týn nad Vltavou - město pro život / Týn nad Vltavou

Projekt Týn nad Vltavou - město pro život otevřel diskusi o podobě veřejného prostoru ve městě, zmapoval jeho problémové lokality a vytvořil platformu pro výměnu názorů občanů města, odborníků a samosprávy. Navázal na dosavadní aktivity členů projektového týmu – praktikujícího architekta, který je zároveň předsedou stavební a památkové komise, historika umění připomínajícího zapomenuté památky města a teoretičky současné architektury, jež usiluje o prosazení architektonické soutěže jako užitečného nástroje pro samosprávu.

Výstupy projektu jsou veřejná anketa o užívání veřejného prostoru města, panelová diskuse propojující odborníky, veřejnost a samosprávu a brožura shrnující problémy města. Smyslem projektu je dát hlas veřejnosti a poskytnout podněty samosprávě k systematickému plánování úprav veřejného prostoru.
 

www.spolekprorozvojregionu.cz
www.tynnadvltavou-mestoprozivot.cz

výběr projektuGrantová výzva Proměň své město 2018
realizace2019
grant nadace68 000,- Kč