Týn nad Vltavou - město pro život / Týn nad Vltavou

Sdružení pro rozvoj regionu: Jak to všechno bylo a co se nám povedlo...

 

Hlavním cílem projektu bylo rozpoutat širší diskusi mezi občany, politickou reprezentací a především nezávislými externími odborníky o možnostech smysluplného rozvoje města a kultivaci veřejných prostranství.

Zvolili jsme cestuosvětových/vzdělávacích akcí (přednášky, články, diskuse) v kombinaci s veřejnou anketou, kterými jsme upozornili samosprávu města na nutnost existence dlouhodobé vize rozvoje, stanovení priorit a z toho plynoucích promyšlených architektonických zásahů, které by mohly zásadním způsobem zvýšit atraktivitu a význam města.

Odnášíme si zkušenost, že kvalitní projekt podpořený aktivní účastí předních českých odborníků ještě nezaručuje automatickou podporu a pochopení ze strany samosprávy, ani občanů. A druhá věc – ne každá samospráva se nadchne, když jsou místní odborníci či běžní občané aktivní a přicházejí s podněty a otevírají nové obzory i možnosti.

Největším přínosem projektu je otevření do té doby opomíjeného tématu – významu architektury a veřejného prostoru - pro kvalitu života občanů. Ohlasy veřejnosti, některých zástupců politické reprezentace, odborníků i médií na pořádané akce byly velmi pozitivní. Pro účel dalšího šíření závěrů přednášek a diskusí vznikla shrnující tištěná brožura. Písemné výstupy jsou zásadní – ať už na webu nebo tištěné. Dá se k nim vracet (lidé mají velmi krátkou paměť).

Jako riziko vnímáme především zapomenutí definovaných témat – téma architektury, veřejných prostranství
a efektivního rozvoje města je nutné udržovat stále živé a doufat (usilovat) v aktivnější reakci ze strany samosprávy
i občanů.

Co bychom poradili dalším? Bez pochopení významu architektury a veřejného prostoru pro náš život ze strany samosprávy (ale i občanů) lze jen těžko dosáhnout změny. Ale vedle nich hledejte i další cesty, jak ovlivnit rozhodování o budoucnosti města – pátrejte mezi spolky, komisemi, školami, politickými stranami, úředníky i mezi aktivními občany. A pamatujte, že opakování je matka moudrosti – témata veřejného prostoru a architektury se dostávají pod kůži pomalu. Takže to chce trpělivost a pokoru!

 

Ke stažení:

→ brožura s výstupy projektu